Zaustavljači plamena

Zaustavljači plamena spadaju u zaštitne sustave koji se ugrađuju se kako bi spriječili ili smanjili posljedice eksplozije. To znači da se ugradnjom takvih sustava štiti ljude, postrojenje i sam okoliš. Velika opasnost od požara i eksplozije prisutna je na postrojenjima za obradu, transport i skladištenje zapaljivih tekućina i plinova pa su to i najčešća mjesta gdje se koriste zaustavljači plamena.

 Zaustavljači plamena su zaštitni (sigurnosni) uređaji koji spriječavaju ulazak ili izlazak plamena u cijevi ili spremnik, tj. sprječavaju širenje plamena kroz sustav postrojenja.

 Podjela s obzirom na mjesto ugradnje:

- Krajnji zaustavljači plamena – jedan kraj zaustavljača spojen je na cjevovod ili na spremnik, dok je drugi kraj otvoren (može imati zaštitno pokrivalo ili odušni ventil)
- Linijski zaustavljači plamena – s jedne i druge strane spojeni su na cjevovod te mogu biti jednosmjerni ili dvosmjerni
-Zaustavljači plamena za spremnike – u većini je slučajeva poprečni presjek spremnika puno veći od elementa zaustavljača.

 Podjela s obzirom na skupinu zapaljivih plinova (tablica I):Microsoft Word - g - Mackovic-zaustavljaci.doc

  Zaustavljači plamena proizvode se za točno određenu skupinu zapaljivoga plina. Obrt Ermacora proizvodi sve vrste zaustavljača plamena, detalji u pdf formatu kataloga.

Zaustavljači plamena Ermacora, da bi mogli biti stavljeni slobodno na tržište, moraju proći postupak ocjene sukladnosti, tj. tipsko ispitivanje i certifikaciju. Metode i način ispitivanja propisani su u ATEX Direktivi 94/9/EC.  Ispitivanje i certifikaciju zaustavljača plamena Ermacora vrši certifikacijsko tijelo: Ex-Agencija.

 

ZAUSTAVLJAČ PLAMENA tip ZPE

Zaustavljac plamena

eksplozijska grupa:   II 1 G  IIA

Zaustavljač plamena tip ZPE primjenjuje se za odušne otvore na skladišnim rezervoarima, najčešće u kombinaciji s dišnim ventilima.Izrađuje se u cijelosti od aluminija ili prema zahtjevu naručioca iz drugih materijala.Izvedba omogućuje jednostavno i lako vađenje uloška (elementa) i održavanje zaustavljača.