Reference

Proizvodi iz našeg programa za rezervoare u naftnoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji u zadnjih dvadeset godina montirani su i nalaze se u funkciji kod sljedećih korisnika:

 

DIŠNI VENTILI

 • Istra benz Koper – Instalacija Sermin (8″)
 • Nafta Lendava – Rafinerija (8″)
 • INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj (2″-8″)
 • INA OKI Zagreb – Žitnjak (2″-4″ za kiseline i lužine)
 • Termoelektrana Toplana Osijek (8″)
 • Rafinerija nafte Sisak (8″)
 • INA Naftaplin- CPS Molve (2″-4″)
 • Rafinerija nafte Bosanski Brod (8″)
 • SFOR –Aerodrom Mostar (3″)
 • KAFOR – Instalacija Devet Jugovića Kosovo (8″)
 • Marsa el Brega Libija (8″)
 • JANAF – Skladište Žitnjak (2″-8″)
 • Skladište naftnih derivata Smederevo (8″-10″)

 

ZAUSTAVLJAČI PLAMENA

 • Istra benz Koper – Instalacija Sermin (8″)
 • Nafta Lendava – Rafinerija (8″)
 • INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj (2″-8″)
 • Termoelektrana Toplana Osijek (8″)
 • Rafinerija nafte Sisak (8″)
 • INA Naftaplin- CPS Molve (2″-4″)
 • Rafinerija nafte Bosanski Brod (8″)
 • SFOR –Aerodrom Mostar (3″)
 • KAFOR – Instalacija Devet Jugovića Kosovo (8″)
 • Marsa el Brega Libija (8″)
 • JANAF – Skladište Žitnjak (2″-8″)
 • Skladište naftnih derivata Smederevo (8″-10″)
 • Brodotrogir (3″; grupa plinova IIC)
 • Pliva (12″)
 • HEP – Termoelektrana Sisak (8″)

 

ZAUSTAVLJAČ PLAMENA ZA UGRADNJU U CJEVOVOD

 • INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj
 • Skladište naftnih derivata Smederevo (3″-6″)

 

SIGURNOSNI VENTIL TIP ERMV – 3

 • Komunalna Energetika Ljubljana – TERMOELEKTRANA ŠOŠKA – ventil 8″, s mogućnošću setiranja do pretlaka od 5 bara i potlaka 0,5 bara

 

SIGURNOSNE ZAKLOPKE

 • Istra benz Koper – Instalacija Sermin (DN 600)
 • Nafta Lendava – Rafinerija (DN 600)
 • INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj (DN 600)
 • Termoelektrana Toplana Osijek (DN 600)
 • Rafinerija nafte Sisak (DN 600)
 • Rafinerija nafte Bosanski Brod (DN 600)
 • PLIVA – Zagreb (DN 500)
 • Marsa el Brega Libija
 • Skladište naftnih derivata Smederevo (DN 600)
 • HEP – Termoelektrana Sisak (DN 600)

 

PREGIBNI ZGLOB ZA DRENAŽNI SISTEM

 • Rafinerija nafte Sisak (4″)
 • Nafta Lendava – Rafinerija (4″)

 

SLOBODNI ODUŠCI

 • Rafinerija nafte Sisak (8″)
 • Termoelektrana Toplana Osijek (8″)
 • Skladište naftnih derivata Smederevo (8″)

 

POKLOPACI ZA UZIMANJE UZORAKA

 • INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj (6″ i 8″)
 • Termoelektrana Toplana Osijek (8″)
 • Rafinerija nafte Sisak (8″)
 • Rafinerija nafte Bosanski Brod (8″)
 • Termoelektrana Toplana Zagreb (8″)
 • Skladište naftnih derivata Smederevo (8″)

 

ANTIFRIZ – VENTIL (VENTIL ZA OTPUŠTANJE VODE)

 • Istra benz Koper – Instalacija Sermin (4″ x 4″)
 • Nafta Lendava – Rafinerija (4″ x 4″)
 • Termoelektrana Toplana Osijek (4″ x 4″)
 • Rafinerija nafte Sisak (4″ x 4″)

 

MEHANIČKI MJERAČ NIVOA ZA REZERVOARE S FIKSNIM KROVOM

 • INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj
 • Termoelektrana Toplana Osijek
 • Rafinerija nafte Sisak
 • Rafinerija nafte Bosanski Brod
 • INA Naftaplin- CPS Molve
 • Skladište naftnih derivata Smederevo (8″)

 

ZGLOBOVI ZA DRENAŽU NA REZERVOARIMA S PLIVAJUĆIM KROVOM

 • Istra benz Koper – Instalacija Sermin (4″)
 • Nafta Lendava – Rafinerija (4″)
 • Rafinerija nafte Sisak (4″)

 

PLIVAJUĆI USIS

 • Instalacija Podlugovi (8″)
 • Instalacija Devet (8″)
 • Instalacija Koper (2″)

 

BRTVA PLIVAJUĆEG KROVA TIP ERMV – 1

 • Istra benz Koper – Instalacija Sermin (rezervoari R – 14 i R – 15)

 

BRTVA PLIVAJUĆEG KROVA TIP ERMV – 3

 • Rafinerija nafte Sisak

 

VENTIL ZA UPUŠTANJE PLINSKIH POKRETAČA

 • INA Naftaplin- CPS Molve

 

MONTAŽA – REKONSTRUKCIJA REZERVOARA

 • INA Rafinerija nafte Rijeka – Urinj
 • Priprema za ugradnju plivajućih aluminijskih pokrova
 • Ugradnja aluminijskih pokrova u rezervoare na Šoićima: B–17 (10.000 m³) B–13, B–7 i B–8.

 

FILTERI ZA NAFTNE DERIVATE 2″ – 16″

 • Instalacija Devet Priština
 • Luka Ploće
 • Luka Koper
 • Podlugovi
 • JANAF – Skladište Žitnjak (3″,4″,8”)

 

POTEZAČ CISTERNI

 • Instalacija Devet Priština