POLITIKA KVALITETE

Strateški cilj obrta ERMACORA je kvaliteta uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa.

Težimo trajno poboljšavati postojeći sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, a kupca postaviti u središte svih poslovnih poteza i odluka te na taj način voditi računa o kupčevim interesima.

Tržište pred nas postavlja visoke uvjete u pogledu cijena, kvalitete i rokova izvršenja proizvodnje strojarske opreme za naftnu, kemijsku i procesnu industriju, a samim time moramo brzo, stručno i kvalitetno odgovoriti postavljenim zahtjevima. Dugoročni ciljevi politike kvalitete obrta ERMACORA su :

  • Potpuno zadovoljstvo kupca u smislu zadovoljenja svih zahtjeva,
  • Uska suradnja i razvoj s dobavljačima – partnerstvo u ostvarenju zahtjeva kupca,
  • Motiviranje radnika i stalna briga o obrazovanju radnika u cilju poboljšanja kvalitete proizvoda i usluga,
  • Stalno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom,
  • Upravljati otpadom na principima dobre prakse gospodarenja otpadom
  • Sprječavati onečišćenje okoliša
  • Trajno poboljšavati svojim djelovanjem stanje okoliša
  • Stalno usklađivati poslovanje sa zakonskim zahtjevima
  • Koristiti sve resurse na principima održivog razvoja.

Svi radnici su upoznati s politikom kvalitete i okoliša, oni je prihvaćaju, razumiju i primjenjuju kroz svoje svakodnevne aktivnosti i izvršavanje postavljenih zadaća.

Strategiju i politiku poslovanja podredili smo ostvarenju ovih ciljeva, a sadašnjim i budućim kupcima želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz našu kvalitetnu uslugu.